Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Τσιπραλέξ για ψυχικές διαταραχές...
 Το Cipralex ενδείκνυται για:
  • θεραπεία του μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου.
  • θεραπεία της διαταραχής πανικού με ή χωρίς αγοραφοβία
  • θεραπεία της διαταραχής κοινωνικού άγχους (κοινωνική φοβία)
  • Θεραπεία της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής.
Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από χαμηλή/καταθλιπτική διάθεση, απουσία ενεργητικότητας, μελαγχολία, αισθήματα λίγης ή καθόλου αξίας,διαταραχές ύπνου, απόσυρση και ανικανότητα να ανταποκριθεί κανείς στις καθημερινές ασχολίες. Η κατάθλιψη μπορεί να συνοδεύεται ακόμη και με σκέψεις αυτοκτονίας. Οι καταθλιπτικοί ασθενείς μπορεί ακόμη ναυποφέρουν από συμπτώματα άγχους.
Ηδιαταραχή πανικού χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση απρόσμενων κρίσεων έντονου πανικού ή άγχους όταν οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι μεσυγκεκριμένες περιστάσεις ή λόγω του φόβου ότι θα βιώσουν νέες κρίσεις. Συγκεκριμένα το τι προκαλεί τις κρίσεις διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Οι κρίσεις επανεμφανίζονται όταν ο ασθενής αντιμετωπίζει ξανά την ίδια κατάσταση.
Η διαταραχή κοινωνικού άγχους,επίσης γνωστή και ως κοινωνική φοβία, σχετίζεται με τον υπέρμετρο φόβο προς τις κοινωνικές περιστάσεις. Οι ασθενείς τείνουν να αποφεύγουν τις κοινωνικές περιστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να τους προκαλέσουν άγχος ή καταπόνηση.
Η γενικευμένηαγχώδης διαταραχή σχετίζεται με υπερβολικό άγχος και/ή ανησυχία.Τυπικά η ανησυχία σχετίζεται με συνήθεις δραστηριότητες τηςκαθημερινής ζωής.

Μην πάρετε το Cipralex:

  • εάν είστε αλλεργικός/ή στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα του φαρμάκου που αναφέρονται στην ενότητα 1.2 αυτού του φυλλαδίου.
Συμβουλευτείτετον γιατρό σας.
  • ταυτόχρονα με φάρμακα γνωστά ως μη εκλεκτικοί, μη αναστρέψιμοι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAOIs), φενελζίνη, ιπρονιαζίδη, ισοκαρβοξαζίδη, νιαλαμίδη και τρανιλκυπρομίνη, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για τη θεραπεία της κατάθλιψης.
Εάν έχετε λάβει οποιαδήποτε από αυτά τα φάρμακα θα χρειαστεί να περιμένετε 14 ημέρες πριν ξεκινήσετε να λαμβάνετε τα δισκία Cipralex.Μετά την διακοπή του Cipralex πρέπει να αφήσετε να περάσουν 7 ημέρεςπριν ξεκινήσετε την λήψη οποιουδήποτε από αυτά τα φάρμακα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου