Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

«Αυθαίρετο προς κατεδάφιση το Θέατρο Badminton»!

Δώσαμε 35 εκατ. ευρώ για "προσωρινή κατασκευή"!!!

Στις 25 Μαΐου του 2012 το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Ελλάδας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3342/2005, οι οποίες χαρακτηρίζουν «μόνιμη» την Ολυμπιακή εγκατάσταση του Badminton ως αντισυνταγματικές. Κατά

συνέπεια κρίνεται άκυρη η οικοδομική άδεια μετατροπής της αρένας σε θέατρο, και πλέον το Θέατρο Badminton χαρακτηρίζεται ως «αυθαίρετο σε τροχιά κατεδάφισης».

Το Ολυμπιακό ακίνητο που φιλοξένησε το άθλημα του Badminton στους Ολυμπιακούς αγώνες «ΑΘΗΝΑ 2004» είχε χαρακτηριστεί (όπως και άλλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις για να πάρουν ταχύτερα άδεια οικοδόμησης) «προσωρινή κατασκευή». Το κόστος κατασκευής της «προσωρινής» αρένας ξεπέρασε τα 35.000.000 € και με το άρθρο 20 του Ν. 3342/2005 η Ελληνική Πολιτεία χαρακτήρισε το κτήριο «μόνιμο» και προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίησή του!!! 

Ο διαγωνισμός προέβλεπε την 20ετή μίσθωση του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου των 20 περίπου στρεμμάτων στην εταιρεία που θα προσέφερε το μεγαλύτερο τίμημα (μίσθωμα) και την καλύτερη για τους πολίτες αξιοποίησή του, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προοπτική δημιουργίας στην ευρύτερη περιοχή Μητροπολιτικού Πάρκου. Σημειωτέον πως το Badminton και ο περιβάλλων χώρος του καταλαμβάνουν το 2,5% των 970 στρεμμάτων του υπό δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η εταιρεία A.B.C.D Α.Ε πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό προσφέροντας συνολικά 20.000.000 € ως ενοίκια για τα επόμενα 20 χρόνια και το κόστος μετατροπής της τσιμεντένιας κλειστής αρένας σε σύγχρονο θέατρο – χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδριακό χώρο. Μετά δε τη συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης οι εγκαταστάσεις και ολόκληρη η επένδυση περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Η A.B.C.D Α.Ε. επένδυσε 15.000.000 € για τη μετατροπή της αρένας σε σύγχρονο και καλαίσθητο κλειστό θέατρο – χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και στις 31 Ιανουαρίου του 2007 εγκαινίασε το μεγαλύτερο κλειστό θέατρο της χώρας, δίνοντας ζωή και νέα προοπτική στο πρώτο Ολυμπιακό Ακίνητο που απέφερε έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Κι όμως, η ελληνική πραγματικότητα είναι διαφορετική, ιδιαίτερα όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα που είναι επί πολλές δεκαετίες, ουσιαστικά, υπό διωγμόν! Όσο για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Ελληνική Διοίκηση τα δημόσια έργα....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου