Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Ειρηνοδικείο διέγραψε χρέος 500.000 ευρώ...

Μια απόφαση σταθμός, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εκδόθηκε με βάση τον νόμο 3869/2010. 
Το ΙΝΚΑ/Γενική ομοσπονδία καταναλωτών Ελλάδας σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο, Βέργο Δημήτριο, ενέργησαν με ιδιαίτερη επιμέλεια τις διαδικασίες του Ν 3869/2011 υπέρ της Εγγυήτριας Δανειολήπτη.
Με την υπ αρίθμ. 22/2Ο12 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας

(Πόρου) αποφασίστηκε να εξαιρεθεί η εκποίηση της κύριας κατοικίας και η διαγραφή στο μεγαλύτερο μέρος της οφειλής, δηλαδή το ποσό 500.000 ευρώ.
Η καταναλώτρια, ενέχετο ως εγγυήτρια στο συγκεκριμένο δάνειο που υπήρχε συνολικό ποσό οφειλής 569.600,95 ευρώ. 

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου την καλεί να πληρώσει το ποσό των 68.136 ευρώ, το 85% της εμπορικής αξίας του ακίνητου της δηλαδή, με 334 ευρώ για 2Ο4 μήνες (17 χρόνια), με το τρέχον επιτόκιο της τράπεζας της Ελλάδος.
Τέλος, είχαμε απαλλαγή 84% επί του συνολικού πόσου της οφειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου