Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Στο μικροσκόπιο των επιθεωρητών δημοσίας διοίκησης το Γενικό Λογιστήριο

Στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημοσίας Διοίκησης, με στόχο την προσωποποίηση των ευθυνών σε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και απάτης, θα προχωρήσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
Η πρωτοβουλία ανήκει στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, ο οποίος θέλει αφενός να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημοσίας Διοίκησης για τον εντοπισμό μη σύννομων διαδικασιών και αποφάσεων εντός του Γενικού Λογιστηρίου, αφετέρου να καταδείξει πως άπαντες πλέον θα υπόκεινται σε έλεγχο, τόσο υπηρεσιακό, όσο και εξωτερικό.


Η κυβέρνηση Παπαδήμου προχώρησε στην ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με τριετείς αποσπάσεις νέων επιθεωρητών και νέων βοηθών επιθεωρητών προερχόμενων από υπαλλήλους αυξημένων προσόντων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) συνεστήθη με το Ν. 2477/1997 και αποτελεί εξέλιξη του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που ιδρύθηκε με το Ν. 1735/1987, υπέστη ωστόσο ριζικές τροποποιήσεις ως προς τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες με το Ν. 3074/2002.
Αποστολή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είναι η διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και ερευνών, η συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και για τον έλεγχο των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που υπηρετούν στους δημόσιους φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Πέραν της πλευράς της νομιμότητας, αντικείμενο των ελέγχων του ΣΕΕΔΔ αποτελούν και όψεις της σκοπιμότητας (υπό την έννοια της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας) των πράξεων των ελεγχομένων υπηρεσιών.
πηγή: in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου